Createnx er en innovativ reklamevirksomhed med fingeren på pulsen. Virksomhedens fokus er at skabe løsninger, der opbygger brandværdi. Dette sker primært igennem udfærdigelsen af reklamemateriale, som skaber engagement og inspirerer.

Virksomheden drives af Christian Engkebølle, 21 år, der forud for oprettelsen af Createnx i slutningen af 2016 arbejdede med grafisk design og kommunikation på freelance basis for forskellige virksomheder igennem 3 år.

Christian Engkebølles teoretiske baggrund tager udgangspunkt i en højere teknisk eksamen fra Selandia med linjefagene teknologi og design. Igennem designfaget blev forståelsen for design – helt fra den spæde idé og til det endelige produkt – udviklet. Uddannelsen var en introduktion til en teoretisk og analytisk tilgang, men samtidig en anvisning af arbejdsprocesser til udførelsen af det praktiske arbejde. Igennem masser af designerfaring skabtes en værktøjskasse til udfærdigelsen af målrettet design – en værktøjskasse som Christian nu trækker på dagligt.